Văn nghệ chào mừng ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu dự ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổ dân phố 2 đã ôn lại truyền thống 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong không khí đoàn kết của Ngày hội, Tổ dân phố 2, thị trấn Bích Động, vui mừng đón chào các vị đại biểu và bà con của Tổ dân phố về dự đông đủ, đây là nguồn động viên cổ vũ cho bà con Tổ dân phố. Trong ngày hội này, Tổ dân phố đã tổng kết cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới năm 2020

Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố đã đánh giá kết quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Điểm nổi bật sau khi thực hiện cuộc vận động này là đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được giữ vững; mối quan hệ giữa bà con khu dân cư ngày càng gắn bó, đoàn kết hơn. Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với Tổ trưởng dân phố, và các chi hội thành viên, thực hiện các cuộc vận động có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng đạt nhiều tiến bộ. Nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong Tổ dân phố đã nâng lên theo mức sống. Nhân dân Tổ dân phố 2 ta đã hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng tổ dân phố để giảm và tiến tới không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp, khu dân cư không rác; các quy định về trật tự đô thị, về ý thức chấp hành an toàn giao thông.

Công tác giảm nghèo, từ thiện nhân đạo, khuyến học khuyến tài; chăm sóc trẻ em và người cao tuổi đã có nhiều gương sáng trong Tổ dân phố, họ tộc trên tinh thần nhân ái. Tình làng, nghĩa phố được khơi dậy, bà con trong khu dân cư đã tương trợ, giúp đỡ động viên và thăm hỏi khi gia đình có việc tang, ốm đau, hoạn nạn.

Tổ dân phố 2 thị trấn Bích Động nhận khen thưởng của cấp trên

Ban công tác Mặt trận khu dân cư động viên nhân dân thực hiện và giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở, bà con đã bàn và biểu quyết các công việc của tổ dân phố về xây dựng đô thị văn minh, các công trình phúc lợi công cộng; quy ước, hương ước của Tổ dân phố; bầu Tổ trưởng dân phố, thực hiện mô hình hoạt động tự quản...Vì vậy, dân chủ ở Khu dân cư ngày càng phát huy và đem lại kết quả thiết thực, góp phần tăng cường sự đồng thuận góp phần ổn định xã hội trên địa bàn Tổ dân phố 2, Thị trấn Bích Đông, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Qua ngày hội này, Bà con Tổ dân phố thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Đảng ủy, UBND, UB Mặt trận TQVN Thị trấn Bích Động giao với tinh thần phấn đấu để Tổ dân phố 2 trở thành Khu dân cư văn minh đô thị của Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Các Tổ liên gia tiên tiến Tổ dân phố 2 thị trấn Bích Động năm 2020

Kết quả sau một năm thực hiện cuộc vận động phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta đã có nhiều cải thiện, các mô hình, gương sáng ngày càng nâng cao số lượng và chất lượng. Tỷ lệ gia đình đạt văn hóa, Tổ liên gia đạt danh hiệu tiên tiến; Gương điển hình phát triển kinh tế làm giầu chính đáng; hộ đạt chuẩn "Gia đình văn hóa tiêu biểu; các tập thể hoạt động tốt đã tăng so với những năm trước.

Trong niềm vui của Ngày hội của bà con Tổ dân phố, đại diên lãnh đạo Mặt trận, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp ghi nhận sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ vượt qua khó khăn đóng góp xây dựng Tổ dân phố 2 đạt nhiều kết quả tốt đẹp năm 2020 và trao tặng giấy khen, tặng phẩm cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020”. Bà con dân phố khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: "Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng", cùng nhau tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động với tên gọi mới cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.