Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo xác lập kỉ lục Việt Nam và kỉ lục thế giới về Khoa học công nghệ.

Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo xác lập kỉ lục Việt Nam và kỉ lục thế giới về Khoa học công nghệ.

Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam (Công ty BUSADCO) vừa tổ chức Lễ đón nhận Kỉ lục Việt Nam, kỉ lục thế giới về Khoa học công nghệ của tập thể Công ty và cá nhân Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo.

Theo đó, Công ty BUSADCO xác lập kỉ lục "Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ sở hữu nhiều bằng Độc quyền sáng chế, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp nhất Việt Nam".

Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo là "Tác giả có nhiều bằng Độc quyền Sáng chế và Giải pháp hữu ích nhất Việt Nam".

Xác lập kỉ lục thế giới, Công ty BUSADCO là “Doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng thực hành và thực chứng kết quả đồng bộ, tạo ra chu trình khép kín từ nghiên cứu đến tạo ra các sản phẩm về Khoa học công nghệ với số lượng nhiều nhất thế giới, đã ứng dụng vào các lĩnh vực, công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, phục vụ dân sinh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu".

Anh hùng lao động, Nhà khoa học Hoàng Đức Thảo là "Nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng thực hành và thực chứng kết quả đồng bộ, với quá trình nghiên cứu, chế tạo, sáng tạo giải pháp, điều phối thi công và vận hành các sản phẩm từ chính hoạt động Khoa học công nghệ theo chu trình khép kín đã ứng dụng vào các lĩnh vực, công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, phục vụ dân sinh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu đạt số lượng bằng Sở hữu Trí tuệ nhiều nhất thế giới".