Đừng thấy hôm nay vẫn bình an
Mà chủ quan trước đại dịch âm thầm
Đừng vì chữa hơn chục ca khỏi
Đã vội coi thường dập dịch dễ như chơi
Nền y học Trung Hoa đâu có tệ
Mà sao tình thế vẫn gian nan...?
Người chết tăng từng giờ, từng phút
Thảm cảnh tang thương trần gian, địa ngục
Lò hỏa thiêu nghi ngút cháy ngày đêm
Hà cớ gì cứ coi thường vi rút lạ!
Thế giới bó tay Vacxin chưa tìm thấy 
Vẫn mung lung chưa hiểu rõ căn nguyên
Đâu vật chủ, vật trung gian truyền bệnh
Nguồn gốc từ đâu loài ôn dịch Covi?
Một bài toán cần lời giải cho nhân loại
Thật khó lường nếu hiểm họa khi bùng lên.
Biên giới Việt - Trung gắn liền một giải
Những ngày qua ta vẫn bình yên
Là ơn Đảng đã đề ra quyết sách
Từ phố phường, giảng đường, góc chợ.
Tẩy uế vệ sinh, phong quang nề nếp
Lễ hội du xuân tạm xin đành gác lại
Tránh tập trung, gìn giữ sạch môi trường
Nhân dân ta chung sức, đồng lòng
Trong hoạn nạn ngời sáng lên truyền thống
Dù rách lành vẫn trở che đùm bọc
Quyết giữ gìn gấm vóc non sông
Bình yên trong tiếng mẹ ầu ơ
Là người Việt lòng tự tôn dân tộc
Vì hôm nay và mãi mãi mai sau
Hãy bên nhau chia ngọt sẻ bùi 
Cùng vững bước vì ngày mai hạnh phúc!

02h ngày 21 tháng 02 năm 2020
Đêm không ngủ.