Tại bệnh viện tỉnh. Bác sỹ phòng khám xem giấy chuyển viện, lẩm bẩm “xời ! xấu như chữ bác sỹ đã đành, đằng này... có cái dấu mà cũng quên”. Nói rồi, ông cầm bút phết thêm dấu Huyền vào đó, rồi lệnh:

- Chuyển bệnh nhân về khoa sản!

Một bác sỹ đứng cạnh thủng thẳng:

- Dạ, thưa... bệnh nhân... nam anh ạ.

Chả biết đang nghĩ gì, vị bác sỹ phán:

- Trung, Nam, Bắc gì gì thì cũng đưa vào khoa sản ngay.

Vừa lúc cả bệnh viện mất điện. Mấy bác sỹ tới nhận ca trực đêm tại khoa sản bật lửa, kiểm tra sổ. Thấy có bệnh nhân mới vào, một nữ bác sỹ hăng hái đi đến kiểm tra tình hình sản phụ. Vừa động tay vào “ngã ba”, bác sỹ hồ hởi nói vọng ra:

- Mọi người ơi. Sản phụ đang đẻ rồi. Thai ngược, mới ra được một chân... !!!???