Theo đó, phiên họp trù bị đã diễn ra vào chiều ngày 28/6. Tham dự phiên họp có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, các vị Ủy viên Đảng đoàn, Ban Thường trực cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên trù bị Đại hội

Trong phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội; bầu Đoàn Thư ký Đại hội; thông qua chương trình làm việc của Đại hội; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký Đại hội

Ngày 29/6, Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức diễn ra. Trong phiên chính thức thứ nhất, Ban Tổ chức Đại hội báo cáo kết quả phiên thứ nhất. Sau khi nghe trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khoá XII; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khoá XII, Đại hội thảo luận góp ý vào báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khoá XII.

Đại hội cũng tiến hành Bầu ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khoá XIII. Cuối phiên làm việc, sẽ diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2025 lần thứ nhất.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và các Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam lưu niệm với một số đại biểu tại Đại hội

Trong phiên chính thức thứ hai, Đại hội nghe báo cáo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất; Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII ra mắt. Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; biểu quyết thông qua các báo cáo góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đảng bộ Khối các cơ quan Trung  ương và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công bố kết quả bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.