Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm nay thông báo, Quỹ bảo tồn Văn hoá của Đại sứ Hoa Kỳ (AFCP) bắt đầu lựa chọn hỗ trợ tài chính cho các dự án bảo tồn di sản văn hóa tại Việt Nam năm 2020. Các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam có thể bắt đầu nộp đề xuất xin hỗ trợ cho khoản tài trợ nhỏ (từ 10.000 đến 199.999 USD) và khoản tài trợ lớn (từ 200.000 đến 800.000 USD) để bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam.


Quỹ Bảo tồn văn hóa của Đại sứ Mỹ (AFCP) hỗ trợ tu sửa Di tích cổng Nam thành nhà Hồ (tỉnh Thanh Hóa). (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)


Qũy bảo tồn Văn hoá của Đại sứ Hoa Kỳ sẽ tập trung hỗ trợ cho các dự án thuộc lĩnh vực bảo tồn các địa điểm văn hóa, bao gồm các toà nhà cổ và di chỉ; Những hiện vật hoặc bộ sưu tập mang tính văn hóa bao gồm các hiện vật khảo cổ học hoặc dân tộc học, tranh, công trình kiến trúc, di cảo và các hiện vật khác; Các hình thức biểu đạt văn hóa truyền thống bao gồm các loại hình âm nhạc, ngôn ngữ và múa.

Các dự án xin hỗ trợ tài chính sẽ gửi đơn và tài liệu bằng Tiếng Anh về Phòng Thông tin – Văn hóa của Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh trước hoặc trong ngày 30/11/2019. 

Quỹ bảo tồn Văn hóa của Đại sứ Hoa Kỳ (AFCP) bắt đầu hoạt động từ năm 2001. Đến nay, Qũy này đã đầu tư hơn một triệu đô la Mỹ vào 14 dự án bảo tồn di sản văn hóa độc đáo của Việt Nam.