Đến nay, bức tranh kinh tế xã hội của huyện đã có nhiều khởi sắc. Kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,17%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện (2016 - 2020) ước đạt 242,6 tỷ đồng. Với 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới đã thay đổi diện mạo đời sống, sinh hoạt của người dân. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 2.620 USD, tăng 2,1 lần so năm 2015.

Một góc đổi thay của Đầm Hà.

Theo đó, công tác xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của huyện và các địa phương, đơn vị. Công tác điều hành tiếp tục được đổi mới, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt, Đầm Hà đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm hành chính công huyện với 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã được đầu tư hiện đại, bảo đảm liên thông xử lý thủ tục hành chính. Cáơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; 100% thôn, bản, khu phố có nhà văn hóa, sân vui chơi. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện bộ quy tắc ứng xử người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”.

Nhờ áp dụng KH-KT, đưa các giống lúa mới vào sản xuất giúp tăng năng suất, giảm giá thành, tăng thu nhập cho người trồng lúa.

Song song với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, luôn phải đi trước một bước. Trong đó thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh.

Công ty CP thương mại xây dựng Đầm Hà phát triển mô hình dưa lưới công nghệ cao tại thôn Tân Thanh, xã Quảng Tân.

Với phương châm “Đổi mới, sáng tạo, đột phá”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Đầm Hà xác định đổi mới, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, xây dựng huyện Đầm Hà trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Cùng với đó, Đảng bộ huyện Đầm Hà xác định tập trung phát triển theo hướng là huyện nông nghiệp - thương mại, dịch vụ - công nghiệp; trở thành một trong các trung tâm trọng điểm thương phẩm thủy sản; vùng sản xuất và chế biến nông sản, thủy hải sản cho các tiểu vùng, các khu kinh tế cửa khẩu Trung Quốc.

Đồng thời vận dụng linh hoạt các chủ trương, cơ chế chính sách của Nhà nước trong việc mời gọi xúc tiến thu hút các nhà đầu tư lớn như: Tập đoàn GFS, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn TH trueMilk…. Thông qua đó để triển khai phát triển khu chăn nuôi công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản, dược liệu, khu du lịch sinh thái biển đảo, du lịch trải nghệm làng văn hóa các dân tộc… nhằm tạo động lực, thúc đẩy Đầm Hà tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Khu nuôi tôm thuộc dự án Trung tâm Sản xuất giống công nghệ cao và nuôi thực nghiệm giống hải sản tại xã Đại Bình.  

Huyện đã chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường phát triển Đảng, nhất là coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn phát triển đảng viên trẻ, đảng viên là người dân tộc thiểu số; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Xử lý hài hòa các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nâng cao sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân dân tộc huyện Đầm Hà bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực để phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; phát triển kinh tế ổn định, vững chắc; giữ vững ổn định về chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.