Năm 2020, các nhóm ngành khối nghiệp vụ và ngôn ngữ của trường có môn Năng khiếu báo chí và tiếng Anh (viết in hoa) nhân hệ số 2, lấy điểm trúng tuyển thang 40. Trong đó, ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông Marketing (chất lượng cao) có điểm chuẩn cao nhất là 36,75 tại tổ hợp R26 (Tiếng Anh, Ngữ văn, Khoa học xã hội), tương đương 9,18 điểm một môn.

Tại các ngành thang điểm 30, tổ hợp D01, R22 (Văn, Toán, Tiếng Anh) của ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn cao nhất - 26,57.

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh có điểm chuẩn 16 tại tất cả tổ hợp, thấp nhất trong 39 ngành đào tạo.

Điểm chuẩn cụ thể của từng tổ hợp theo ngành như sau:

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền cao nhất 36,75

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền cao nhất 36,75 - 2

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền cao nhất 36,75 - 4

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền cao nhất 36,75 - 6

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền cao nhất 36,75 - 8

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền cao nhất 36,75 - 10

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền cao nhất 36,75 - 12

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền cao nhất 36,75 - 14

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền cao nhất 36,75 - 16

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền cao nhất 36,75 - 18

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền cao nhất 36,75 - 20

Năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển 1.950 chỉ tiêu, tiếp tục tổ chức thi năng khiếu báo chí với sáu chuyên ngành thuộc khối nghiệp vụ. Truyền thông đại chúng và Quản lý kinh tế cùng lấy 100 chỉ tiêu, còn lại 40-80 mỗi ngành.

Năm 2019, chuyên ngành Báo truyền hình tổ hợp Văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội của trường lấy điểm cao nhất là 24 (thang 30). Các ngành thuộc khối lý luận lấy điểm chuẩn 16-18 như Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học.