Hãy lạc quan tin tưởng ở tình yêu thương và trí tuệ của con người

Lúc này xin chớ HOANG MANG
Mà nên BÌNH TĨNH vững vàng miền tin
VỆ SINH phải gắng giữ gìn
KHẨU TRANG luôn sẵn bên mình mọi nơi
Dừng ngay TỤ TẬP ăn chơi
Loại bỏ TIN BẨN rối bời lòng dân
Chỉ DI CHUYỂN thật khi cần
Đừng TÍCH HÀNG HÓA thêm phần khó khăn
SỐT, HO là phải khám ngay
CÁCH LY tuân thủ hết ngày hiểm nguy
THỜI VẬN lúc thịnh lúc suy
TÌNH NGƯỜI tỏ rõ những khi khốn cùng
CÔ VÍT là nỗi lo chung
Chúng ta ĐOÀN KẾT hãi hùng sớm qua...!

Quyết Tuấn - Diễn đàn Văn hóa và Đời sống