Ngày 26/4 hàng năm, chúng ta hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới để hiểu thêm về vai trò của các quyền sở hữu trí tuệ trong đổi mới và sáng tạo. Năm nay, WIPO truyền đi thông điệp đặt sự đổi mới sáng tạo và các quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ cho sự đổi mới làm trọng tâm trong việc kiến tạo một tương lai xanh. Tại sao? Vì mọi lựa chọn của chúng ta ngày hôm nay sẽ định hình tương lai chúng ta sau này. Trái đất này là của chúng ta. Chúng ta cần phải quan tâm đến trái đất.

Xác định lộ trình đi tới tương lai xanh là yêu cầu cấp bách hiện nay. Chúng ta phải cùng nhau chung sức trước thử thách này và bản thân mỗi chúng ta đều có trách nhiệm trong quá trình xây dựng tương lai xanh ấy. Đó là những nỗ lực phức tạp và đa chiều, nhưng như nhà tự nhiên học người Anh nổi tiếng David Attenborough từng nói "với tư cách là một giống loài, thì chúng ta chính là những chuyên gia giải quyết vấn đề". Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một tương lai xanh.

Chúng ta có trí tuệ, sự khéo léo và sự sáng tạo để có hướng đi mới và hiệu quả hơn cho một tương lai ít khí thải carbon. Nhưng chúng ta phải hành động ngay bây giờ!

Chiến dịch ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2020 đặt sự đổi mới sáng tạo và các quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ sự đổi mới làm trọng tâm trong việc kiến tạo một tương lai xanh. Tại sao? Vì mọi lựa chọn của chúng ta hôm nay sẽ định hình tương lai chúng ta sau này. Trái đất này là của chúng ta. Chúng ta cần phải quan tâm đến trái đất.

Chiến dịch cũng tôn vinh những nhà sáng chế, người sáng tạo luôn truyền cảm hứng trên khắp thế giới - những người đều đang đặt niềm tin vào một tương lai xanh - họ là những người phụ nữ, những người đàn ông và những người trẻ tuổi đang tham gia nghiên cứu những nguồn nhiên liệu sạch hơn để thay thế nguồn nhiên liệu dựa trên công nghệ nhiên liệu hóa thạch và tạo ra những hệ thống kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên và lương thực hiệu quả và bền vững hơn, đây cũng là những người đang sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ để hỗ trợ cho công việc của họ cũng như tiếp thu và sử dụng nó trong đời sống.

Chúng ta cùng khám phá cách thức mà hệ thống sở hữu trí tuệ cân bằng và hiệu quả thúc đẩy việc hình thành nền kinh tế xanh mà không đi ngược lại với các sự vận hành tự nhiên của Trái đất.

Chúng ta có thể thấy hệ thống sáng chế thúc đẩy sự đổi mới, phát triển và phổ biến các công nghệ thân thiện với môi trường, cho phép chúng ta giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và xây dựng một tương lai xanh; cách thức mà tư duy thiết kế và quyền đối với kiểu dáng kết hợp với nhau trong việc sử dụng tối ưu các nguồn lực và cho phép các nhà thiết kế đầu tư thời gian và tài năng vào việc tạo ra cho người tiêu dùng các sản phẩm hữu ích, hấp dẫn và thân thiện với môi trường.

Chúng ta còn nhận thức được các nhãn hiệu và hình thức định danh khác hỗ trợ vào việc hình thành và phát triển của các doanh nghiệp dựa trên các nguyên tắc bền vững về môi trường, cho phép họ cung cấp đa dạng hơn các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường.

Chúng ta thấy được các quyền đối với chỉ dẫn địa lý đang khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững hơn và quyền đối với giống cây trồng đang thúc đẩy sự phát triển của các loại cây trồng năng suất hơn nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề an ninh lương thực toàn cầu.

Và chúng ta cũng biết được cách thức mà những người sáng tạo – những người thông qua hệ thống quyền tác giả để có nguồn thu nhập từ những tác phẩm của họ – có thể đóng vai trò quan trọng trong việc mở ra tầm nhìn về một tương lai xanh và những lợi ích tiềm ẩn của nó.

Như Einstein đã từng nói, chúng ta không thể cứ làm đi làm lại một việc và mong đợi những kết quả khác nhau. Nếu chúng ta muốn có kết quả khác, chúng ta cần phải đổi mới trong cách tiếp cận, đổi mới tư duy và đổi mới ngay cả mô hình kinh doanh của mình.

Và giờ là cam kết của chúng ta, những lựa chọn mà chúng ta quyết định mỗi ngày, những sản phẩm chúng ta mua, những nghiên cứu chúng ta tài trợ, các doanh nghiệp chúng ta hỗ trợ và những chính sách pháp luật mà chúng ta xây dựng sẽ quyết định tương lai xanh của chúng ta như thế nào. Với tư duy đổi mới sáng tạo cùng chiến lược sử dụng quyền sở hữu trí tuệ thì sự phát triển bền vững sẽ nằm trong tầm tay chúng ta.

Hãy cùng với chúng tôi khám phá vai trò của sự đổi mới sáng tạo và các quyền sở hữu trí tuệ trong việc xây dựng lộ trình đi tới tương lai xanh. Hãy chia sẻ những kiến tạo xanh yêu thích của bạn và cho chúng tôi biết bạn sẽ đóng góp như thế nào với thành tích xanh của bạn nhé.