Dưới đây là những hình ảnh về hành trình nghĩa tình Đất liền - Biển đảo thiêng liêng như thế:

Ngày 23/11, đại diện Diễn đàn Đời sống và Phát triển trao tặng sách tới BQL Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Giới thiệu sách với đại biểu Quốc tế tại Hội thảo hợp tác Nam - Nam về các sáng kiến chống biến đổi khí hậu 

Nghệ nhân Nguyễn Gia Hiền trao tặng sách cho một số đơn vị tại Côn Đảo

Tặng sách Ca sĩ Lê Khoa, Nhà văn hóa Quân chủng Phòng Không Không Quân

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...!