lac son van hoa 

Các khu phố, thôn, xóm trên địa bàn huyện Lạc Sơn đều có đội văn nghệ, thường xuyên biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Phố Nghĩa Dân, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) được biết đến là điểm sáng trong phong trào TDĐKXDĐSVH của huyện. Bà Nguyễn Thị Sinh, Trưởng phố Nghĩa Dân cho biết: Là đơn vị được hình thành bởi sáp nhập phố Dân Chủ và phố Nghĩa, phố Nghĩa Dân có 189 hộ, 750 nhân khẩu. Đặc thù là phố trung tâm thị trấn, cũng là trung tâm huyện, người dân đa phần là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và kinh doanh, dịch vụ, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 54 triệu đồng, phố còn 1 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, mọi công việc, chủ trương, chính sách khi triển khai đến phố đều được thực hiện dân chủ, công khai, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân. Hệ thống giao thông được cứng hóa, phố có nhà văn hóa, sân thể thao, các điểm vui chơi công cộng. Đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần người dân được nâng cao. Nhiều năm liền, phố không xảy ra tình trạng mất đoàn kết, không có hộ sinh con thứ 3, được công nhận phố văn hóa tiêu biểu.

Phố Nghĩa Dân chỉ là một trong nhiều khu, phố, thôn, xóm trên địa bàn huyện triển khai hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH. Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng VH-TT huyện khẳng định: Phong trào TDĐKXDĐSVH đã trở thành cuộc vận động lớn, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị xã hội và lan tỏa trong Nhân dân. Việc củng cố, xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ quan, gia đình văn hóa gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” đạt được nhiều kết quả khả quan. Số lượng đăng ký và đạt gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa ngày càng tăng. Năm 2000, toàn huyện có 50% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 10% thôn, bản, khu phố văn hóa; 18% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 53,3% trường học đạt tiêu chuẩn "cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”. Đến năm 2020, toàn huyện đã có 83,64% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 85,32% thôn, bản, khu phố văn hóa; 95,6% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 98,9% trường học đạt tiêu chuẩn "cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”. Huyện có 9 xã đạt chuẩn NTM. Các công trình văn hóa, thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng, toàn huyện hiện có 267/252 xóm, khu dân cư có nhà văn hóa, đạt 105,9%. Duy trì, phát triển được 45.500 người tập luyện thể dục thể thao (TDTT) thường xuyên, 10.500 người đạt chế độ rèn luyện theo tiêu chuẩn, 8.350 hộ gia đình luyện tập TDTT, 70 câu lạc bộ TDTT, 252 đội văn nghệ, 75 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững…

Để có được hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào, Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo Ban chỉ đạo xã, thị trấn triển khai các nội dung của phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM. Các ngành, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai lồng ghép nhiều phong trào thi đua, nội dung phong trào gắn kết với các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh. Các phong trào có sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao chất lượng thôn, khu phố văn hóa. Những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình, làng, khu dân cư văn hóa được triển khai tới từng thôn, xóm để Nhân dân biết và thực hiện. Việc triển khai 5 nội dung, 7 phong trào nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, các phong trào, mô hình có sự lan tỏa, đạt được những kết quả tích cực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN trên địa bàn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ở huyện Lạc Sơn tiếp tục được gắn kết với phát triển văn hóa nông thôn trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, hoàn thiện, phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, qua đó, tạo điều kiện để người dân nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa, thúc đẩy phát triển văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH trong giai đoạn mới.