Dưới đây là Video hướng dẫn cắm hoa nghệ thuật theo phong cách đương đại do giáo viên của Học viện Nefertiti 98 Tây Sơn, Hà Nội hướng dẫn:

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về lớp học đặc biệt này tại đây:

Fanpage: Dạy nghề cắm hoa, kết tráp nghệ thuật Nefertiti Academy

Link: https://www.facebook.com/hocvienNefertiti/

Website: http://hocviennefertiti.com/

Hotline: 09.8888.9989