Đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang có 86 loại hình câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với trên 2.000 thành viên là nguồn cung cấp máu an toàn, sẵn sàng hiến máu khi có nhu cầu cấp cứu và điều trị.

 Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với các sở, ban, ngành là thành viên vận động học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng Nhân dân tham gia các phong trào hiến máu tình nguyện  như “Lễ hội Xuân hồng” tiếp nhận được 442 đơn vị máu; “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” ngày 07/4 tiếp nhận được 2.218 đơn vị máu; Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè và Chương trình “Hành trình đỏ”, “ ngày Chủ nhật đỏ” tiếp nhận 7.350 đơn vị máu. và có 13 đơn vị tổ chức điểm hiến máu, tiếp nhận  5.443 đơn vị máu.

Ban Chỉ đạo tỉnh và các huyện đã vận động, tổ chức được 77 điểm hiến máu tập trung, tiếp nhận được 20.695 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị, đạt 116% kế hoạch, trong đó hiến máu tình nguyện đạt 98%; tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt 90%; tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,12%, đã góp phần tích cực vào công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Với kết quả đã đạt được, năm 2021, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp cần thực hiện tốt hơn nữa về công tác HMTN, tổ chức tốt các sự kiện kết hợp với tôn vinh những người hiến máu, tổ chức hiến và tiếp nhận quản lý, sử dụng máu hiệu quả không để xảy ra tình trạng thiếu máu cục bộ với phong trào thi đua chuyên đề trong 03 tháng hoặc 06 tháng…phấn đấu năm 2021, vận động trên 19.100 đơn vị máu trở lên; tỷ lệ người hiến máu tình nguyện đạt 98%, tỷ lệ hiến máu nhắc lại 90% và tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,2%.

Tác giả: Trương Anh Sáng