Tác giả: Trương Anh Sáng

Đồng chí Phạm Công Khâm, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh uỷ chụp hình lưu niệm với các tác giả đạt giải

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn và tình cảm con người Việt Nam hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ và đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ và trong xã hội.

 Đồng thời, tạo sức lan tỏa trong tuyên truyền để mọi người hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt chú trọng phản ánh các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các tác giả, nhà báo, người viết báo, người nghiên cứu, hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, cán bộ, đảng viên, nhân dân (chuyên và không chuyên) đang sinh sống trên địa bàn tỉnh có tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tác phẩm dự thi là các tác phẩm văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình) và sách viết về gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cơ cấu giải thưởng gồm: Giấy khen kèm theo tiền thưởng. Giải nhất: 6.000.000đồng; Giải nhì: 4.000.000đồng; Giải ba: 3.000.000đồng và Giải khuyến khích:1.500.000 đồng.

Cuộc thi được xét chọn và trao giải thưởng 2 lần trong giai đoạn 2021-2025. Đợt I từ ngày 01 đến 30-6-2022, đợt II từ ngày 01 đến 30-6-2024. Ban sơ khảo gồm: Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình, Hội Nhà báo, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Tác phẩm dự thi gửi về:  Tổ thư ký cuộc thi, Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Kiên Giang, số 645 Nguyễn Trung Trực, P. An Hoà, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thiện Cẩn cho biết : Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) nhằm tuyên truyền về người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực, gắn với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Năm 2020 đã có hơn 500 tác phẩm gửi về tham dự giải, Ban Giám khảo đã chọn 39 tác phẩm để trao giải. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 9 tác giả đạt giải hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV - 2019, gồm: 3 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích; 30 tác giả có tác phẩm đạt giải trong cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gồm: 1 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 14 giải khuyến khích.

Đồng Chí Nguyễn Thiện Cẩn, Phó ban tuyên giáo tỉnh uỷ trao Giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải.