Anh rụt rè ko dám
Hái chùm Hoa Bưởi nồng
Sợ làm cong nhành lá
Hoa rụng đầy góc sân

Mấy mùa Hoa Bưởi sang
Thơm nồng nàn khắp phố
Ngập ngừng không dám ngỏ

Hương Bưởi bay theo người


Bâng khuâng chiều ngõ vắng
Chẳng còn hương Bưởi nồng
Thiệp Hồng em đã viết
Nhưng tên Anh đâu rồi!

Tác giả Trần Kim Chung