thinh-1663931609.jpg

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Kim Thịnh với tác phẩm NIỀM VUI LAO ĐỘNG!

***

CLB NHIẾP ẢNH KHOA HỌC VÀ CUỘC SỐNG - TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Địa chỉ: JA08 KBT Thiên đường Bảo Sơn - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội

Điện thoại: 08.4646.0404/0856896999 - Email:clbnhiepanhkhoahocvacuocsong@gmail.com

Website: https://nhiepanhvacuocsong.vn/