Bằng Giải thưởng 

Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội - là giải thưởng được trao cho những Tác giả, Tác phẩm, Ý tưởng, Việc làm có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao, gắn bó với các mặt của đời sống Hà Nội. Các tác phẩm, ý tưởng, việc làm này được công bố hoặc được dư luận biết đến.

GIẢI THƯỞNG BÙI XUÂN PHÁI có 4 hạng mục:

1/ Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội: được trao cho 01 cá nhân có những cống hiến suốt đời cho Hà Nội bằng các tác phẩm, ý tưởng, việc làm xuất sắc trong cả cuộc đời và sự nghiệp của mình.

2/ Giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội: được trao cho tác phẩm xuất sắc nhất trong Danh sách đề cử chính thức có giá trị nội dung, nghệ thuật cao, hoặc có giá trị tư liệu quý giá...

3/ Giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội: được trao cho ý tưởng, đề xuất, dự án xuất sắc nhất trong Danh sách đề cử chính thức có ý nghĩa tích cực đối với Hà Nội, có tính khả thi cao.

4/ Giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội: được trao cho hoạt động, việc làm hoặc quyết định có ý nghĩa sâu sắc nhất trong Danh sách đề cử chính thức góp phần rất tích cực vào việc bảo vệ, tôn vinh các giá trị của Hà Nội và được dư luận hưởng ứng, hoan nghênh.

Nhóm Nhân sỹ Hà Đông được trao giải thưởng này vì những đóng góp của nhóm trong nhiều năm qua trong việc thu thập, dịch thuật và trao tặng lại các đạo sắc phong cho các địa phương có sắc phong bị mất.

Trong gần mười năm trở lại đây, nhóm Nhân sỹ Hà Đông đã trao tặng cho nhiều địa phương ở Hà Nội và các tỉnh khác các đạo sắc phong mà các địa phương đó đã bị mất. Nhóm Nhân sỹ Hà Đông tiếp tục dịch và trao tặng các đạo sắc phong cho các địa phương trong thời gian tới.

Nhóm Nhân sỹ Hà Đông xin cám ơn sự động viên, khuyến khích của dư luận xã hội, cám tất cả những người đã trao tặng các đạo sắc phong mà họ lưu giữ cho nhóm để nhóm tiến hành các công việc cần thiết trước khi trao tặng lại cho các địa phương , cám ơn lòng tôn kính với di sản văn hóa truyền thống của các địa phương có các đạo sắc phong bị mất . Lòng tôn kính của họ đã truyền thêm năng lượng cho chúng tôi trong công việc này. Nhóm Nhân sỹ Hà Đông cám ơn sự ủng hộ của các cơ quan báo chí truyền thông đã cùng chúng tôi lan tỏa ý nghĩa quan trọng của việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Nhóm Nhân sỹ Hà Đông xin cúi đầu tưởng nhớ danh họa Bùi Xuân Phái, người đã biến tình yêu Hà Nội thành những tác phẩm nghệ thuật vô giá. Những tác phẩm hội họa của ông về Hà Nội đóng góp một phần quan trọng làm cho Hà Nội sống mãi trong tâm hồn người Việt.

Một điều đặc biệt nữa là : GIẢI BÙI XUÂN PHÁI ở hạnh mục Tác phẩm năm nay được trao cho một tác phẩm do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Đó là cuốn PHỐ NHÀ THỜ của tác giả Marko Nicolié, người Sebia. Cuốn sách này được được tác giả viết bằng tiếng Việt.

Nhóm Nhân sỹ Hà Đông nhận GIẢI BÙI XUÂN PHÁI

NHỮNG THÀNH VIÊN CỦA NHÓM NHÂN SỸ HÀ ĐÔNG :

Ông Trịnh Văn Sỹ (cán bộ hưu trí)

Doanh nhân Lê Phương Chung (Giám đốc Công ty giấy Ngọc Việt)

Doanh nhân Đỗ Văn Hiểu (Giám đốc Công ty Đông dược Phúc Hưng)

Đạo diễn, nhà thơ Lương Tử Đức

Nghệ sỹ Chu Lượng (Giám đốc Nhà hát múa rối nước Thăng Long)

Họa sỹ, nhà báo Hoàng A Sáng

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều