ng123-1712973779.jpg

NSƯT Hương Giang - Nhà báo Vương Xuân Nguyên

SEN...!

Bâng khuâng một đoá sen thơm 

Thanh tao cánh mỏng đắm say lòng người 

Yếm đào khoe sắc hồng tươi 

Đào hơn sắc thắm, hồng ghen kém tình.

 

Khiết bạch thanh tao nào ngại khó 

Hè về một bóng em gửi trao

Hé nụ đơm hoa hương ngào ngạt 

Vươn mình trong trắng chốn phong ba.

 

Toả sáng sóng sánh em làm thinh 

Ngọt ngào cõi tạm chẳng cần chen

Cho ta những đoá ân tình 

Chao nghiêng mắt ngọc, sắc hương dâng đời.

 

Lời ru nhớ về thủa nao 

Nuôi ta khôn lớn dạt dào ý sen 

Không khoe sắc như loa kèn, phượng vĩ 

Cũng chẳng như dạ lý, hải đường.

 

Sen ơi! Thắm đượm tơ lòng còn vương 

Toả sáng sóng sánh sen càng xinh 

Gom tinh hoa trời đất, đắp xây hồn dân tộc 

Toả sáng ngàn năm, con cháu Lạc Hồng.