Tác phẩm trên được nghệ nhân Huỳnh Thanh Tuyên (Tuyên Vàng), ở Quy Nhơn, Bình Định kỳ công sưu tầm tạo tác và nghệ nhân Nguyễn Gia Thọ là người có duyên đã sở hữu nhiều năm nay. 

Hải Châu vốn của anh Tuyên.
Đẳng cấp nghệ thuật bén duyên Hà Thành.
Về với bác Thọ để dành.
Cho thiên hạ ngắm công anh có phần.
Nhìn tác phẩm tiếc tần ngần.
Mi về với khách dần dần đẹp hơn!