anh-1663944483.jpg

Tác phẩm "Bình minh đầm Đá Bạc - Huế" của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Viết Cường