Tác phẩm Tiên Lão Giáng Trần: Tuyệt phẩm giao thoa giữa món quà của tạo hóa và sáng tạo của con người

Chúc mừng anh Chí Hồng Vân
Đón được Tiên Lão Giáng Trần đêm qua
Tiếng thơm còn mãi ngợi ca
Tuyệt phẩm cây cảnh vượt xa vàng mười
Bán mua chủ khách tươi cười
Làng cây phấn khởi khen người tốt duyên
Trăm năm giá trị còn nguyên
Ngàn năm bia miệng vĩnh truyền nghề chơi
"Chơi cho lịch mới là chơi
Chơi cho đài các cho người biết tay"

* Hai câu cuối trích thơ của Đại thi hào Nguyễn Du

Nghệ nhân Dương Văn Mười vui mừng bàn giao tác phẩm cho Nghệ nhân Nguyễn Văn Chí