#Nghệ sĩ Huế vừa đàn vừa hát dân ca kêu gọi cả nước cùng chung tay đẩy lùi virus Corona