Trang trại trồng rau mầm sạch của ông Lê Văn Bạo ở xã Xuân Thới Sơn

Mô hình nông thôn mới được thực hiện theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng địa phương. Tùy tình hình cụ thể để đưa ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cho từng giai đoạn thông qua việc phát động phong trào toàn dân thi đua thực hiện.

UBND xã Xuân Thới Sơn tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân, Đảng viên, cán bộ công chức quán triệt chủ trương của Trung ương và thành phố về chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới,  vận động cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp và toàn dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn xã.

Với vị trí địa lý giáp ranh thị trấn Hóc Môn, có tuyến quốc lộ 22 đi qua và các tuyến đường lớn xuyên suốt thông ra tuyến quốc lộ, có cụm công nghiệp Nhị Xuân, Khánh Đông có tốc độ đô thị hóa nhanh, xã Xuân Thới Sơn đang và sẽ đón nhận một lượng không nhỏ dân cư từ nơi khác đến sống. Điều này tác động rất lớn đến sự hình thành và thúc đẩy các điểm, khu dân cư tập trung, các tụ điểm kinh tế…. Từ đó dẫn đến sự thay đổi phân bố dân cư, phát triển sản xuất, đồng thời tác động nhất định đến việc sử dụng đất trên địa bàn xã.

Chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị có hiệu quả, an toàn vệ sinh dịch bệnh. Các chính sách phát triển nông nghiệp được triển khai rộng rãi, hướng dẫn người dân sản xuất sản phẩm có lợi thế theo hướng thị trường và hàng hóa. Ưu tiên phát triển công nghiệp, bên cạnh đó đẩy mạnh phát triển thương mại-dịch vụ, tăng hiệu quả kinh tế trên 1 đơn vị diện tích nông nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu ngành nhưng nâng cao giá trị đóng góp. Trong đó quy hoạch phát triển các ngành sản xuất Rau an toàn, trồng Hoa lan - cây kiểng, Cá cảnh,  chăn nuôi heo, bò sữa…

Chương trình xây dựng nông thôn trên địa bàn xã trong thời gian qua từng bước làm thay đổi cách nhận thức của người dân, từ sản xuất theo phong tục tập quán, tự cung tự cấp chuyển sang sản xuất hàng hóa đạt năng suất cao, chất lượng được xã hội chấp nhận. Đó là thành quả đáng khích lệ qua sự nỗ lực của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Sơn suốt thời gian qua, cũng cố niềm tin trong công tác phục vụ nhân dân trong xã, góp phần thực hiện tốt nhiệm chính trị trong thời kỳ mới.