Trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật khu vực: "Hợp tác Nam - Nam nhằm nhân rộng các sáng kiến chuỗi giá trị thích ứng với biến đối khí hậu" do Quy Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp tổ chức Hội thảo khởi động với sự tham gia của các đại biểu, các nhà nghiên cứu đến từ bốn Quốc gia gồm: Trung Quốc, Lào, Campuchia và Việt Nam từ 8 - 12h00 ngày 15/11/2019 tại Khách sạn ADONIS (số 55 Quang Trung, Hà Nội).

Giấy mời tham dự Hội thảo

Hội thảo sẽ giới thiệu mục tiêu, phương pháp, kế hoạch thực hiện dự án, năng lực của các bên tham gia. Đây cũng là diễn đàn trao đổi, học tập kinh nghiệm và đề xuất các cơ chế, chiến lược hợp tác giữa các bên đối tác trong suốt thời gian thực hiện dự án. 

Chương trình Hội thảo