Hoạt động được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Theo Ban tổ chức, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” nhằm góp phần tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, thiết thực chào mừng 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2020).

Sự kiện này cũng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, kết nối địa phương, dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa cộng đồng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Từ 20h - 22h ngày 16/11/2020, tại Sân khấu Đại đoàn kết, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, sẽ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2020 với chương trình nghệ thuật đặc sắc; biểu dương 90 điển hình tiêu biểu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Trong Tuần lễ cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: Triển lãm ảnh với các chủ đề "90 năm chặng đường vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" và "Sắc màu di sản văn hóa tại Ngôi nhà chung" nhằm tái hiện chân thực quá trình xây dựng, phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước; tôn vinh sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống gắn bó, sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng thông qua hình ảnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"; trợ giúp khó khăn, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân…; quảng bá bản sắc văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc; bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

 Tái hiện chợ nổi Nam Bộ, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
(Ảnh: T.Dương)

Nét mới hoạt động năm nay, Ban Tổ chức thực hiện trồng 90 cây ăn quả tại đồi 19/4, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, hình thành Vườn cây Đại đoàn kết các dân tộc nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hoạt động trình diễn không gian Đờn ca tài tử - Di sản Văn hóa phi vật thể của Việt Nam và giới thiệu ẩm thực dân gian Nam bộ nhằm giới thiệu đặc sản địa phương, các loại bánh dân gian của miền Tây Nam bộ; trình diễn một số loại hình nghệ thuật độc đáo của miền Tây Nam bộ; giới thiệu sản phẩm du lịch của các địa phương Cần Thơ, Long An, Bến Tre…

Trong khuôn khổ chương trình, cũng sẽ diễn ra tọa đàm “Phát huy vai trò của người tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết và bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc”, với nội dung trao đổi, tọa đàm, phát huy vai trò các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam phát động.

Tuần văn hóa còn diễn ra các hoạt động giới thiệu phong tục tập quán cộng đồng các dân tộc Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên. Các hoạt động giao lưu văn hóa quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nghề truyền thống của một số tỉnh, thành phố; diễn xướng, dân ca, dân vũ, giới thiệu văn hóa, trang phục, danh lam thắng cảnh, du lịch, các sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của tỉnh Ninh Thuận, đặc biệt là chương trình Sắc màu văn hóa dân tộc Chăm và tái hiện Lễ hội Katê - Di sản Văn hóa phi vật thể của dân tộc Chăm, tỉnh Ninh Thuận… để du khách và đại biểu tham gia trải nghiệm những sắc màu văn hóa đặc sắc trên các vùng miền đất nước./.

Thế Dương