dinh-dai-phuc- vinh- phuc-bị-sap05

Với sự chỉ đạo sát sao, di tích lịch sử Quốc gia đình Đại Phúc sớm được tu bổ, tôn tạo.

Công văn nêu rõ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - Vũ Việt Văn đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc rà soát danh mục các di tích được đầu tư trong năm 2021, qua đó chưa đề xuất việc tu bổ, tôn tạo đối với di tích chưa thực sự cấp thiết, dành nguồn ưu tiên, tu bổ, tôn tạo đình Đại Phúc, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên.

Tuy vậy, nhân dân hai địa phương nói trên vẫn trăn trở bao giờ mới bắt tay tu bổ, tôn tạo hai di tích lịch sử Quốc gia bị  xuống cấp nghiêm trọng và sập đổ?

Trước đó, Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam (Vanhien.vn) đã phát một số tin, bài kèm theo ảnh Video phản ánh tình trạng di tích lịch sử Quốc gia đình Đại Phúc trong tình trạng bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ trở thành phế tích nếu không kịp thời tu bổ.

Sau khi thông tin được đăng tải UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có các văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, giải quyết kiến nghị của cơ quan báo chí  thông tin. Công văn nêu rõ Di tích lịch sử Quốc gia đình Đại Phúc, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên đã được đưa vào danh mục, tu bổ, tôn tạo năm 2024, theo Nghị quyết số 71/2019/NQ-HĐND ngày 23-10-2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2025.

Tiếp đến là văn bản số 1337 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc gửi các cơ quan cấp trên chỉ rõ tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của đình Đại Phúc sau khi kiểm tra thực tế và đưa ra kết luận “ trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát và ý kiến thống nhất của các sở, ngành liên quan, Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Phúc đã đề xuất điều chỉnh lộ trình đầu tư tu bổ di tích đình Đại Phúc sớm hơn Nghị quyết 71 của HĐND tỉnh, cụ thể là trong năm 2021.

Đình Đại Phúc tọa lạc tại tổ dân phố Đại Phúc, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thờ vua Lý Nam Đế (Lý Bí, Lý Bôn) Đình được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia theo Quyết định số 1266 ngày 22-9-1992 của Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao (nay là Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch).

Trong bài viết “Vĩnh Phúc: Di tích lịch sử Quốc gia thờ vua Lý Nam Đế bị sập, ai chịu trách nhiệm?” phát thứ Sáu, 11/12/2020 10:40 trên Vanhien.vn giới thiệu về thân thế và sự nghiệp lẫy lừng của vua Lý Nam Đế (Lý Bí còn có tên dân dã là Lý Bôn). Lý Bí sinh ngày 12-9 năm Quý Mùi (17-10-503). Trời khi khởi nghĩa, đã có một thời, ông ra làm việc với chính quyền đô hộ, nhận một chức quan nhỏ: giám quận (kiểm soát quân sự) ở Cửu Đức, Đức Châu (Đức Thọ, Hà Tĩnh). Yêu nước, thương dân, bất bình với bè lũ đô hộ, ông sớm bỏ quan, về quê ở Thái Bình. Vùng quê ông có Tinh Thiều, giỏi văn chương, lặn lội sang kinh đô nhà Lương (Nam Kinh) xin bổ một chức quan (trước năm 521). Nam triều Trung Quốc cho đến thời Lương, phân biệt tôn ti chặt chẽ giữa quý tộc và bình dân. Lại bộ thượng thư nhà Lương là Sái Tôn bảo họ Tinh là hàn môn, không có tiên hiền, chỉ cho Thiều làm Quảng Dương môn lang tức là chân canh cổng thành phía tây kinh đô Kiến Khang. Tinh Thiều lấy thế làm xấu hổ, không nhận chức về quê, cùng Lý Bí mưu tính việc khởi nghĩa, chiêu tập hiền tài.

Lý Bí, nhân lòng oán hận của dân, đã liên kết với hào kiệt các châu thuộc miền đất  Giao Châu nước ta (Việt Nam xưa), đồng thời nổi dậy chống Lương. Theo sử cũ Việt Nam, thủ lĩnh Chu Diên (vùng Đan Hoài, nay thuộc ngoại thành Hà Nội) là Triệu Túc và con là Triệu Quang Phục, phục tài đức Lý Bí đã đem quân theo trước tiên, Phạm Tu cũng là một tướng tài của Lý Bí từ buổi đầu khởi nghĩa.Cuộc khởi nghĩa thành công nhanh. Đứng trước cuộc khởi nghĩa lớn, có sự liên kết giữa các địa phương Tiêu Tư thứ sử Giao Châu khiếp hãi, không dám chống cự chạy trốn về Việt Châu (bắc Hợp Phố) và Quảng Châu. Nổi dậy từ tháng 1 năm 542, không quá 3 tháng nghĩa quân đã chiếm được châu thành Long Biên (Bắc Ninh).

Sau những giờ phút kinh hoàng buổi đầu, chính quyền nhà Lương lập tức có phản ứng đối phó. Tháng 4 năm 542 vua Lương sai thứ sử Việt Châu là Trần Hầu, thứ sử La Châu là Nịnh Cư, thứ sử An Châu là Lý Trí, thứ sử ái Châu là Nguyễn Hán, từ 2 phía bắc nam Giao Châu cùng tiến đánh nghĩa quân Lý Bí. Cuộc phản kích này của giặc Lương đã hoàn toàn thất bại. Nghĩa quân thắng lớn và nắm quyền làm chủ đất nước. Từ đồng bằng Bắc Bộ, Lý Bí đã kiểm soát được tới vùng Đức Châu (Hà Tĩnh) ở phía nam và vùng bán đảo Hợp Phố ở phía bắc.

Thua đau, vua Lương lại sai thứ sử Cao Châu là Tôn Quýnh, thứ sử Tân Châu là Lư Tử Hùng điều khiển binh mã đi đánh Lý Bí vào mùa đông năm ấy. Bọn này dùng dằng không chịu tiến quân, lấy cớ mùa xuân lam chướng, xin đợi mùa thu hẵng khởi binh song vẫn bất đắc dĩ phải động binh (tháng 1 năm 543). Chủ động đánh giặc, nghĩa quân Lý Bí tổ chức một trận tiêu diệt lớn ngay trên miền cực bắc Châu Giao. Cuộc chiến diễn ra ở Hợp Phố. Quân giặc, 10 phần chết tới 7,8 phần, bọn sống sót đều tan vỡ cả, tướng sĩ ngăn cấm cũng không được. Bọn Tôn Quýnh, Lư Tử Hùng phải dẫn tàn binh quay về Quảng Châu. Tiêu Tư dâng tờ khải về triều, vu cho Tôn Quýnh, Tử Hùng "giao thông với giặc, dùng dằng không tiến quân". Thấy quân lính bị thiệt hại quá nặng, Lương Vũ Đế xuống chiếu bắt cả 2 tên tướng cầm đầu bị tội chết ở Quảng Châu.

Sau những  thắng lợi cả hai chiến trường biên giới Bắc, Nam. Mùa Xuân, tháng Giêng theo lịch Trăng (2-544), Lý Bí dựng lên một nước mới, với quốc hiệu Vạn Xuân, đóng đô ở miền cửa sông Tô Lịch (Hà Nội). Sử cũ (Đại Việt sử ký) đã bình luận rằng, với quốc hiệu mới, người đứng đầu nhà nước Vạn Xuân có "ý mong xã tắc được bền vững muôn đời".