Bà Lê Thị Lý – Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) nêu rõ: Nét nổi bật dễ nhận thấy từ hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) mang lại là kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện, trong đó nguồn lực đầu tư nhà nước là một phần, nhưng quan trọng là huyện đã huy động được một nguồn lực lớn trong nhân dân và xã hội hóa khá tốt. Phong trào "Vĩnh Tường chung sức  xây dựng NTM" được phát động sâu rộng, sôi nổi, khơi dậy trong mọi tầng lớp nhân dân, mang lại kết quả rất to lớn, góp phần thúc đẩy tiến độ xây dựng NTM nhanh hơn, hiệu quả hơn. Nhiều hộ dân đã chủ động hiến đất, đóng góp ngày công lao động và tiền của để làm đường giao thông, xây cầu, nạo vét kinh thủy lợi và các công trình phúc lợi khác trên tinh thần tự nguyện “người dân là chủ thể xây dựng NTM.

1_24
Người dân thôn Chung, xã Ngũ Kiên hưởng ứng phong trào xây dựng cống, rãnh thoát nước thải trong khu dân cư, góp phần khắc phục ô nhiễm môi trường. Ảnh: Trà Hương

Bắt tay vào chương trình NTM năm 2011, Vĩnh Tường là huyện có số xã tham gia xây dựng NTM nhiều nhất tỉnh (26/112 xã, chiếm 23,2% toàn tỉnh). Sau gần 10 năm thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân; cách làm sáng tạo và bước đi phù hợp, chương trình xây dựng NTM của huyện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ nguồn vốn huy động trên 6.825 tỷ đồng, các địa phương đã nỗ lực hoàn thành 19 tiêu chí trong chương trình. Đến nay, 100% số xã trên địa bàn huyện Vĩnh tường đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc công nhận đạt chuẩn NTM.

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt hơn 46 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,36% vào cuối năm 2019. Huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM và không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Đặc biệt, theo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về chương trình xây dựng NTM được Ủy ban MTTQ huyện thực hiện, có trên 97% các hộ được lấy ý kiến đồng tình với kết quả xây dựng NTM của huyện, đánh giá tất cả các tiêu chí đều đã đạt chuẩn.

Bằng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nông thôn Vĩnh Tường đã có những đổi thay căn bản, kết cấu hạ tầng từng bước được phát triển, phục vụ thiết thực cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Huyện Vĩnh Tường đã lựa chọn các xã Tam Phúc, Ngũ Kiên và Vũ Di xây dựng thành xã NTM nâng cao và 03 thôn (Thôn Vũ Di – xã Vũ Di; thôn Phúc Lập Trong – xã Tam Phúc; thôn Thượng – xã Ngũ Kiên) thành thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Năm 2011, Tam Phúc được Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chọn là 1 trong 20 xã làm điểm về xây dựng NTM của tỉnh và là 1 trong 3 xã làm điểm của huyện Vĩnh Tường. Tam Phúc là một trong những xã đầu tiên của huyện Vĩnh Tường được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2013. Cùng với xã Liên Châu của huyện Yên Lạc, xã Tam Phúc được tỉnh chọn phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

IMG_1097

Đường quê xã Tam Phúc ngày càng khang trang, sạch đẹp

Căn cứ vào tình hình thực tế, xã Tam Phúc đã chỉ đạo rà soát các phần việc, phân trách nhiệm việc nào xã làm, việc nào thôn làm, lộ trình thời gian, phương pháp cách làm cụ thể. Lấy phát triển kinh tế làm đòn bẩy để xây dựng NTM, xã đã xây dựng và ban hành nhiều cơ chế khuyến khích, nhất là phát triển nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhân dân các thôn càng hào hứng, chung tay cùng chính quyền xây dựng các tiêu chí. Riêng trong sản xuất nông nghiệp, ngày càng có nhiều mô hình hiệu quả nhờ được hỗ trợ hình thành cánh đồng mẫu lớn, mô hình nông nghiệp hàng hóa áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật... Sự tác động tích cực từ các cơ chế khuyến khích đã kích thích, tạo động lực thi đua chung sức cho mục tiêu chung. Lần lượt các tuyến đường giao thông, kênh mương, trạm y tế... được đầu tư xây dựng đạt chuẩn theo các tiêu chí. Các mô hình giảm nghèo bền vững, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo; hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức đào tạo nghề... được triển khai sâu rộng. Tính đến thời điểm hiện tại xã đã đạt 90% các tiêu chí đề ra trong đó có nhiều tiêu chí được đánh giá cao như đạt tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, tiêu chí giáo dục, môi trường...

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Vĩnh Tường tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM, xác định đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trên cơ sở các tiêu chí được phân công phụ trách, các ngành có kế hoạch, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đạt các tiêu chí theo lộ trình, kế hoạch đề ra; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu vào công tác thi đua hàng năm.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, huy động tối đa các nguồn lực để tạo khâu đột phá trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, trong đó chú trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. Mục tiêu đến năm 2025, huyện có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đến năm 2030 có 25 xã đạt chuẩn NTM như vậy.