Ảnh minh họa
Theo TTXVN, ngày 1/12, Hội nghị trực tuyến của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) về Chương trình Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học các nước Đông Nam Á (SEA-PLM) đã được tổ chức tại 7 đầu cầu trực tuyến đặt tại 7 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Myanmar, Malaysia, Campuchia, Philippines và trụ sở Ban Thư ký tổ chức SEAMEO tại Bangkok, Thái Lan. Lãnh đạo bộ giáo dục các nước chủ trì tại các đầu cầu trực tuyến.

Tại Hội nghị, tổ chức SEAMEO đã cung cấp kết quả Chương trình SEA-PLM năm 2019. Trong 6 nước tham gia đánh giá năm 2019 gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Philippines, học sinh Tiểu học Việt Nam đứng đầu ở cả 3 năng lực được khảo sát là: Đọc hiểu, Viết, Toán học.

Cụ thể, ở lĩnh vực Đọc hiểu, bài khảo sát của SEA-PLM đo lường năng lực học sinh ở 6 mức độ, học sinh Việt Nam đạt mức năng lực trung bình cao nhất là 6/6. Tỉ lệ học sinh Việt Nam đạt được mức năng lực thứ 6 là 82%.

Malaysia đứng thứ hai với 58% học sinh đạt được mức năng lực thứ 6. Các nước còn lại tỉ lệ đều dưới 10%.

Ở lĩnh vực Viết, bài khảo sát của SEA-PLM đo lường năng lực học sinh ở 8 mức độ. Học sinh Việt Nam đạt mức năng lực trung bình là 6/8. Tỉ lệ học sinh đạt mức năng lực thứ 8 là 20%. Tỉ lệ này ở các nước còn lại là 2-4%.

Ở lĩnh vực Toán học, SEA-PLM đo lường năng lực học sinh ở 9 mức độ. Học sinh Việt Nam có mức năng lực trung bình là 8/9. Tỉ lệ các em đạt được mức năng lực cao nhất (mức 9) là 42%. Các nước còn lại, tỉ lệ này đều dưới 10%.

Năm 2019, Việt Nam thực hiện khảo sát chính thức tại 150 trường với 832 giáo viên, 4.837 học sinh và 4.160 phụ huynh.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao sáng kiến xây dựng một chương trình đánh giá kết quả học tập chung cho các nước ASEAN. Chương trình này không chỉ mang đến cho các quốc gia một thang đánh giá chất lượng giáo dục khách quan, công bằng mà còn tạo cơ hội để các quốc gia tìm hiểu lẫn nhau, chia sẻ những kinh nghiệm, chính sách chiến lược để phát triển giáo dục nước mình và cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á.

Từ kết quả đánh giá và phân tích dữ liệu của SEA-PLM, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam xác định các chính sách, chiến lược trước mắt và lâu dài để phát triển giáo dục tiểu học. Trong đó, một số giải pháp dài hạn trọng tâm là tiếp tục các chính sách đầu tư cụ thể, thiết thực để phát triển giáo dục cho học sinh miền núi, vùng sâu xa; hỗ trợ trẻ em dân tộc, trẻ  em có hoàn cảnh khó khăn. Việt Nam sẽ xây dựng chiến lược nâng cao trình độ học vấn cho cha mẹ học sinh một cách bài bản; xây dựng các tài liệu và các chương trình tập huấn cho phụ huynh học sinh để họ có phương pháp giáo dục con trong gia đình tốt hơn. Hoạt động này sẽ ưu tiên các bậc cha mẹ miền núi, vùng sâu xa, hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với các giải pháp lâu dài và ngắn hạn khác, Việt Nam tin tưởng sẽ nâng cao hơn chất lượng giáo dục tiểu học và tiếp tục tham gia SEA-PLM trong những năm tới.

SEA-PLM (The Southeast Asia Primary Learning Metrics) là chương trình đánh giá cấp khu vực do ASEAN khởi xướng năm 2011 nhằm hỗ trợ các nước thành viên SEAMEO đo lường tốt hơn và hiểu sâu hơn tình hình học tập của học sinh tiểu học theo tổng thể chung và từng nhóm riêng, từ đó, giúp các nước nâng cao chất lượng giáo dục.

Chương trình SEA-PLM đánh giá mức độ mà học sinh cần phải đáp ứng được theo mục tiêu của chương trình giảng dạy chung của khu vực. Các lĩnh vực được đánh giá gồm: Đọc hiểu (tiếng mẹ đẻ); Viết (tiếng mẹ đẻ); Toán học và các kỹ năng của công dân toàn cầu thế kỷ 21.

H.Phương