ngon1-1626747367.jpg

Mới đây, hình ảnh một vòng hoa với dòng chữ "quay đầu thì sống" đặt trước ngay lối ra của một chốt dịch lan truyền trên MXH được cho là ở một chốt dịch tại Bắc Giang. Bỏ qua tính xác thực về địa chỉ cụ thể của bức ảnh, thì rõ ràng, đó là một thông điệp mạnh mẽ đủ sắc lạnh làm rùng mình cảnh tỉnh những người chủ quan. Một chốt dịch yên lặng đến lạnh người không có người đứng gác, không có người qua lại...

Đó là ý thức của người dân. Họ hiểu rằng sự vô ý thức của mình ít nhất sẽ gây khó khăn cho lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, nhiều hơn là làm phát tán dịch bệnh, khó khăn và không loại trừ cả cái chết cho người khác!

Kết quả kiểm soát dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương hay nhiều nơi khác cũng khó khăn chồng chất nhưng đều qua hết với những kết quả khiến nhiều nơi bây giờ phải suy nghĩ, tìm hiểu để học tập!

Chống dịch như chống Giặc, người dân nên hợp tác chấp hành mệnh lệnh trong phòng chống dịch trước (ai sai, ai lạm dụng với bất cứ lý do gì sẽ bị xử lý sau). Đặc biệt cần tỉnh táo trước một số thông tin, hình ảnh giả mạo có tính PHẢN ĐỘNG, nhằm làm rối loạn và gây mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch của chúng ta!