Phóng sự của VTC1

Trong những năm qua, hệ thống Nhà hàng Chay Đạo An đã tích cực làm tỏa ý nghĩa và lợi ích của việc ăn chay một cách khoa học để góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe, thể hiện thái độ nhân đạo, phản đối sự ngược đãi, sát hại động vật…Việc ăn chay một cách khoa học không chỉ còn giới hạn trong các cộng đồng tôn giáo mà đã được cộng đồng nhận thức ngày càng đầy đủ hơn.

Theo đó, nhà hàng Chay Đạo An đã áp dụng mô hình thực phẩm sạch, an toàn, lành mạnh, đủ dinh dưỡng, hữu cơ, sinh thái và có lượng phát thải thấp theo mô hình khép kín từ trang trại tới bàn ăn.