Tại Diễn đàn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Chuyển đổi hệ thống thực phẩm và chế độ ăn lành mạnh góp phần đạt được an ninh lương thực thực phẩm và dinh dưỡng.

z5385971898755-753cfc64234220cb613f19eeedc90cb8-1714125536.jpg

Phiên họp nhằm cung cấp thông tin về các thách thức và cơ hội cũng như các cách tiếp cận sáng tạo nhằm tăng cường tính bền vững, khả năng chống chịu và tính toàn diện trong các hệ thống nông lương thực phẩm. Phiên họp cũng tạo không gian thảo luận về bối cảnh và kinh nghiệm cấp quốc gia và khám phá tiềm năng của các chính sách nhằm tận dụng chuyên môn khoa học trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác và sáng kiến rộng hơn hướng tới chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm.

z5385972203405-c568c693c7f0ef641605220ce56ef8c7-1714125536.jpg

Chia sẻ tại phiên họp, Bà Bùi Mỹ Bình, cán bộ phụ trách nội dung hệ thống lương thực thực phẩm, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã có phần chia sẻ về Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030 và các hoạt động đang triển khai nhằm thực hiện kế hoạch hành động. Một trong những hoạt động triển khai nhằm thúc đẩy cơ chế hợp tác triển khai giữa các bộ ngành, các tác nhân, các cấp là việc thành lập “Đối tác hệ thống thực phẩm” và các Tổ công tác kỹ thuật để hỗ trợ và phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan chuyên môn và các địa phương triển khai Kế hoạch hành động và huy động các nguồn hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ các đối tác quốc tế và trong nước.