Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quận; Trần Thị Thái Thu - Phó Chủ tịch phụ trách chung UBND phường; Phạm Thị Bích - Chủ tịch UB MTTQ VN phường; Nguyễn Thị Nhung - Tổ trưởng Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Quận 7; Trưởng các Đoàn thể phường.

977d9bc380b252ec0ba32-1691998140.jpg

Bà Trần Thị Thái Thu - phó chủ tịch phụ trách chung UBND phường Bình Thuận 

 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Thị Thái Thu, Phó Chủ tịch phụ trách chung UBND phường kêu gọi sự hưởng ứng tích cực của tất cả người dân trên địa bàn phường về hoạt động triển khai thu thập dữ liệu và tạo lập hồ sơ sức khoẻ điện tử năm 2023 nhằm xây dựng nền tảng số sức khoẻ của người dân, để mỗi người dân biết về thông tin sức khoẻ của mình và các cơ sở khám chữa bệnh có thông tin ban đầu của bệnh nhân nhanh chóng và chính xác, từng bước xây dựng dữ liệu lớn về sức khoẻ của người dân.

6c43525f492e9b70c23f3-1691998140.jpg
 
07a0d45bcd2a1f74463b10-1691998140.jpg
 

Đồng chí cũng cho biết: "Hiện tại, người dân có thể khai thông tin cơ bản về sức khoẻ, tạo lập hồ sơ sức khoẻ cá nhân cho tất cả các thành viên trong gia đình thông qua đường link hoặc mã QR mà UBND phường đã triển khai, mọi thông tin của người dân sẽ được bảo mật an toàn". Dịp này, phường đã tổ chức khám bệnh miễn phí và trao quà cho hơn 200 người dân thuộc hộ cận nghèo, hộ chính sách, hội viện Hội Cựu chiến binh, Hội viên Hội Người cao tuổi, Hội viên Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn phường với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng.

d73976ec6d9dbfc3e68c1-1691998140.jpg
 
 
 

Đây là hoạt động góp phần củng cố nâng cao năng lực khám, điều trị, quản lý chăm sóc sức khỏe người dân toàn diện của Trạm Y tế phường; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ khám sức khoẻ, tạo lập hồ sơ sức khoẻ điện tử cho người dân trên địa bàn phường, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ (người từ 50 tuổi trở lên, có bệnh nền); phấn đấu đến cuối năm 2023, đảm bảo 100% người thuộc nhóm nguy cơ được tạo lập hồ sơ sức khoẻ điện tử.

d003441a5d6b8f35d67a13-1691998140.jpg
 
64daef52f523277d7e326-1691998140.jpg
 
bee0a5bebfcf6d9134de9-1691998140.jpg
 
f615301f296efb30a27f15-1691998140.jpg
 
bbbd98158264503a09758-1691998140.jpg
 
934df37ee80f3a51631e4-1691998140.jpg
 
62049916806752390b7614-1691998140.jpg
 
d9df7f556624b47aed3511-1691998140.jpg
 
63aecb15d164033a5a757-1691998140.jpg
 
4a4ce416fd672f39767612-1691998140.jpg
 

Ngoài nguồn lực vận động hỗ trợ của MTTQ và các đoàn thể phường, đồng hành cùng chương trình còn có sự tham gia tài trợ của bà Nguyễn Thị Thảo Nhi - Nhà phân phối thực phẩm Bình Tây - Giám đốc Cà phê S+ và một số mạnh thường quân với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng.

 

c96b7b4d603cb262eb2d5-1691998140.jpg