Vì nước nên chưa nghĩ đến nhà

Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già

Chờ cho kháng chiến thành công đã

Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta”.[1]

Mặc dù không tổ chức lễ mừng thọ long trọng, nhưng để chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tuyên truyền tấm gương của Người cũng như khuyến khích toàn dân tộc đồng lòng ủng hộ cuộc kháng chiến đến toàn thắng, các tổ chức cách mạng, trong và ngoài nước, nhân dịp này đều tổ chức tuyên tuyền bằng các hình thức khác nhau.

Tại tỉnh Long Châu Tiền (Nam Bộ), nhân dịp này, Tờ Thông tin Long Châu Tiền đã ra số đặc biệt Mừng Sinh nhật Bác. Trong đó, nhiều bài viết, bài thơ ca được được đăng tải để chúng mừng sinh nhật Người và phát động thi đua chiến đấu ghi công mừng sinh nhật vị Cha Già dân tộc.

Nguồn: ANOM_FRANOM60_6HCI_370_0579

Một số bài tiêu biểu trong số báo đặc biệt có thể giới thiệu sau đây:

- “Bức thơ chúc thọ kính gửi Cha Già dân tộc” của Dân Quân Chánh tỉnh Long Châu Tiền:

Nguồn: ANOM_FRANOM60_6HCI_370_0580

 

- Bài “Học Hồ Chủ tịch: Trung với nước, Hiếu với dân”:

Nguồn: ANOM_FRANOM60_6HCI_370_0581

- Hai bài thơ: “Chiến thắng để mừng Cha” của Đông Nam Văn hoá kháng chiến Long Châu Tiền và “Cháu nghĩ cháu thương” của Võ Thanh Mộc, Đoàn Thiếu Nhi Long Châu Tiền:

Nguồn: ANOM_FRANOM60_6HCI_370_0581

 

- Bài hát “Yêu Người yêu nước”, nhạc Phú Hữu, lời Tuy Chân.

Nguồn: ANOM_FRANOM60_6HCI_370_0583

Trong Số đặc biệt này, còn nhiều bài báo khác viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên truyền đấu tranh nhân dịp mừng sinh nhật Người. Trong giai đoạn này, các hoạt động cách mạng tại các tỉnh Nam Bộ luôn bị An ninh Pháp theo dõi. Do vậy, các xuất bản phẩm, báo chí hay đài phát thanh của Chính quyền cách mạng ở Nam Bộ là đối tượng theo dõi đặc biệt. Chính vì vậy, các bản tin phát thanh hay các thông tin báo chí đều được ghi chép, báo cáo lên Chính quyền Cao uỷ Pháp thời kì đó. Bản Thông tin “Long Châu Tiền” chúng tôi giới thiệu trên đây là một trong các tài liệu do Cơ quan An Ninh Pháp thu được và hiện nay đang lưu trữ tại Lưu trữ quốc gia Hải Ngoại Pháp.