Báo cáo tại buổi làm việc, Nhà báo Vương Xuân Nguyên, Tổng thư ký Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - PHANO, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí PHANO tại Đà Nẵng cho biết, được thành lập từ năm 2012, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam (Tạp chí PHANO) là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, là diễn đàn khoa học uy tín của giới trí thức khoa học nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, là cầu nối của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ nhân, chủ nhà vườn và những người làm công tác phát triển nông thôn và nhân dân với các cơ quan quản lý nhà nước.

Sau hơn 10 năm hoạt động, ngày 16/01/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động số 74/GP – BTTTT ngày 26/01/2022 loại hình Tạp chí in xuất bản định kỳ và loại hình điện tử (https://nongthonvaphattrien.vn)xuất bản thường xuyên theo quy định của pháp luật để thực hiện quy hoạch báo chí theo tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại văn bản số 2339-CV/BTGTW ngày 18/01/2022.

Theo đó, Tạp chí PHANO có tôn chỉ mục đích hoạt động là: Thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện chính sách về lĩnh vực phát triển nông thôn; Thông tin về hoạt động của Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam; là diễn đàn của giới khoa học nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, Tạp chí PHANO còn thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của một cơ quan báo chí theo Luật Báo chí năm 2016 và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam.

tt1-1679456596.jpg

Nhà báo Vương Xuân Nguyên, Tổng thư ký Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - PHANO, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí PHANO tại Đà Nẵng báo cáo đoàn công tác đại diện một số cơ quan của Thành phố Đà Nẵng

Tổng thư ký Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - PHANO cũng cho biết, năm 2022, được sự cho phép của Hội Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam, Ban Biên tập quyết định thành lập VPĐD khu vực miền Trung, Tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 30/6/2022, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng đã ký Công văn Số 1539/ STTTT-TTBCXB báo cáo UBND thành phố về việc VPĐD khu vực miền Trung, Tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng đảm bảo điều kiện hoạt động báo chí tại Đà Nẵng.

Theo đó, VPĐD khu vực miền Trung, Tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng hoạt động theo Quyết định số 24/2022/QĐ-NT&PT ngày 15/5/2022 của Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam về việc Thành lập Văn phòng đại diện của Tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam tại khu vực miền Trung. Quy chế hoạt động của Văn phòng: Hoạt động của VPĐD khu vực miền Trung, Tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng được thực hiện theo Quy chế hoạt động do Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành tại quyết định số 023/2022/QĐ-NT&PT ngày 15/5/2022 của Tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ của các văn phòng đại diện Tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam tại địa phương. Tuân thủ theo quy định của Luật Báo chí.

Trong thời gian vừa qua, bên cạnh nhiệm vụ kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin, VPĐD khu vực miền Trung -Tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng tập trung vào nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới hài hòa với mục tiêu phát triển đô thị văn minh, hiện đại trên địa bàn thành phố du lịch Đà Nẵng đáng sống. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các chính sách, đầu tư phát triển của thành phố Đà Nẵng. Giới thiệu gương người tốt, việc tốt, mô hình nông nghiệp đô thị, phát triển bền vững và kết nối các hoạt động, sự kiện hoa hậu doanh nhân với hoạt động thiện nguyện nhân ái, công tác an sinh xã hội trên bàn thành phố Đà Nẵng...

tp1-1679461059.jpg

VPĐD khu vực miền Trung, Tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng

Qua theo dõi các hoạt động thực tiễn và trực tiếp kiểm tra hồ sơ, tài liệu, các tác phẩm báo chí tin bài đã xuất bản có liên quan trên loại hình in và điện tử, các thành viên đoàn công tác đã thống nhất đánh giá một số nội dung như sau:

VPĐD khu vực miền Trung, Tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng hoạt động theo quy định và yêu cầu của Ban Biên tập: Hoạt động báo chí theo đúng tôn chỉ, mục đích…Tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

VPĐD khu vực miền Trung, Tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng trong quá trình hoạt động trên địa bàn thành phố chủ yếu tập trung thực hiện việc cập nhật thông tin liên quan đến những vấn đề nông thôn mới, về các chủ trương, chính sách của thành phố Đà Nẵng, các sự kiện lớn của UBND thành phố.

Kể từ khi thành lập, Văn phòng Đại diện tại Đà Nẵng luôn cập nhật thông tin thời sự chính xác, kịp thời về các lĩnh vực hoạt động của TP Đà Nẵng và các địa bàn lân cận trong khu vực, đặc biệt là lĩnh vực phát triển nông thôn. Văn phòng Đại diện tại Đà Nẵng nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật báo chí, đảm bảo hoạt động tác nghiệp báo chí tại địa phương và hoạt động theo quy chế của Văn phòng Đà Nẵng do Tổng biên tập ban hành.

Các nội dung tin bài thực hiện của phóng viên tòa soạn nói chung và phóng viên VPĐD nói riêng và các bài tổng hợp của biên tập viên được định hướng rõ ràng, tuân thủ quy định của pháp luật và các cơ quan chức năng về hoạt động báo chí, về thông tin trên báo chí và các quy định khác về tác nghiệp, về tổng hợp, dịch thuật.

Đồng thời, đoàn công tác đề nghị Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam và Văn phòng Đại diện tại Đà Nẵng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các chính sách, đầu tư phát triển của thành phố Đà Nẵng. Hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; đúng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do cơ quan báo chí giao; tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Thông tin tuyên truyền cần đảm bảo lượng thông tin tích cực là dòng chảy chính trên tinh thần đồng hành cùng Đảng bộ và chính quyền thành phố Đà Nẵng.

Thay mặt Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam và Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, Nhà báo Vương Xuân Nguyên tiếp thu những đánh giá và góp ý của đoàn công tác, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng, sự hướng dẫn và phối hợp có hiệu quả của các Sở, Ban ngành Thành phố, nhất là Sở Thông tin và Truyền thông giúp Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam và Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng với phương châm hoạt động "Thượng tôn Luật pháp - Kết nối tiềm năng - Gia tăng giá trị - Phát triển bền vững" đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ Đẩy mạnh thông tin tuyền truyền về Đà Nẵng - Thành phố Du lịch đáng sống, xây dựng Nông thôn mới hài hòa với phát triển Đô thị văn minh!